LENART
Vítajte na našich stránkach  Informácie o nás, o našich produktoch,  cenách a kontaktoch, sú Vám k dispozícii. PC/MOB Home Produkty Download Novinky Kontakty O nas
© LENART 2018 / 09
Home
SOFTWARE  1. tvorba programového vybavenia BYTHOS pre správu bytového fondu, určeného pre bytové podniky, bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské firmy, obecné, miestne a mestské úrady, vlastniace bytový, ale aj  nebytový fond, ako aj pre výrobcov a distribútorov tepla a TÚV 2. Školenia užívateľov programového vybavenia BYTHOS, NAKLADY, VYUCT a TEPLO, ako aj školenia práce s PC, ovládania a nastavenia WINDOWS, a školenia OFFICE (MS aj LIBRE) 3. Programové vybavenie v slovenskej aj českej verzii, podľa platných legislatív.
Oznamy odkazy [klik] Pripravované akcie [klik] Ponuka  školení [klik] LENART - ŽILINA - Ing.Karol Lenárt, Ing. Anna Lenártová www.bythos.top [klik] APP MOBIL